Scouternas julmarknad 2020 inställd

Nu när Sverige och världen är drabbade av Covid-19 och med de restriktioner för sammankomster som då gäller, kan vi tyvärr inte ha någon julmarknad i Ucklums Missionskyrka i år. Detta tar hårt på verksamhetens ekonomi, så vill man ge ett bidrag till scouterna är det varmt välkommet.

(Bankgiro 168-7037 eller swish 1236903694)

Nästa år hoppas vi kunna återuppta vår tradition med julmarknad!

equmenia i Ucklum