Gudstjänst söndag 2021-09-26 kl 18:00

Gudstjänst med dialogpredikan av pastorerna Camilla Ljungberg och Gunilla S Olofsson. Nattvard.

Efter gudstjänsten följer ett församlingsmöte.

Välkomna