Julmarknad lördag 2021-11-20 kl 14-16 vid rondellen/fotbollsplanen i Ucklum