Gudstjänst 21/11 kl. 10.30 i Kopperskyrkan

Söndag 21/11 kl 10.30 (obs tiden!) samlas vi till gemensam gudstjänst i Kopperskyrkan. Predikan av pastor Camilla Ljungberg, sång av Lars Ludvigsson. Varmt välkomna!