Årsmöte 2022

30 januari kl. 10.30 samlas vi för Nattvardsandakt samt Årsmöte.

På grund av restriktioner, så kommer det vara sittande andakt med nattvard samt årsmöte med sittande servering av fika. Tänk på att hålla avstånd till varandra, kom inte om du har förkylningssymtom. Försök att inte röra dig i lokalen utan sitt vid anvisad plats.

Dagordning kommer skickas ut till församlingens medlemmar på mejl ett par dagar innan.

Välkomna på Årsmöte / Styrelsen