Gudstjänst med Regionala kyrkoledaren Elin Alm, söndag 2022-03-20 kl 10:30

Vår regionala kyrkoledare Elin Alm predikar, pastor Camilla Ljungberg medverkar.

Efter kyrkkaffet blir det ett samtal mellan gudstjänstdeltagarna och Elin Alm. Vad skulle du vilja fråga Elin Alm om?

Välkomna!