Annandagpåsk-gudstjänst, måndag 2022-04-18 kl 10:30

Pastor Camilla Ljungberg predikar.

Nattvard.

Kyrkkaffe.

Välkomna!