Gudstjänst och församlingsmöte söndag 2022-05-29 kl 10:30 

Dialogpredikan av pastorerna Camilla Ljungberg och Gunilla Olofsson.

Avtackning av pastor Camilla Ljungberg.

Kyrkkaffe.

Församlingsmöte om rekrytering av ny pastor

Välkomna!