Glad promenad tisdag 31 maj

Glad promenad tisdag 31 maj kl. 11:00


Vårterminens sista vandring i försommarens fägring.

Vi träffas vid Smedseröds tingshus och gästgiveri. Vi vandrar från Smedseröd till Ålebacken. Vägen är cirka 4-5 km totalt. Fin grus- och traktorväg. Inga påtagliga backar.

Den medhavda matsäcken intas under tak på Ålebackens skjutbana.

Välkomna!