Gudstjänst andra advent, söndagen 4 december, kl 10:30

Predikan: pastor Lennart Åkerlund

Sång: Jeanette Åkerlund

Kyrkkaffe

Välkomna!