Andakt följd av församlingens årsmöte, söndag 29 januari kl 10:30

Församlingsledare Karin Jonsson leder en andakt för oss.

Därefter följer kyrkkaffe och församlingens årsmöte.

Välkomna!