Gudstjänst i Kopperskyrkan tillsammans med Kristinedalkyrkan och Ucklums Missionsförsamling söndag 23 april kl 10:30

Predikar gör kyrkoherde Elinor Johansson

Kyrkomusiker Björn Ulvedalen spelar

Välkomna!