Kvällsandakt

Kerstin och Sven-Gunnar Mohlin medverkar. Välkommen!

Gudstjänst

Åse Gardebrand predikar. Barnkörerna Joykids och Step of Joy medverkar. Efter gudstjänsten serveras fika. Välkommen!