Bantad till 72940

exempelbild_fotoTL_460


  • Bibelstudium

    Publicerat 2018-08-23 av admin

    Vi samlas till bibelstudium ca en onsdag per månad. Under läsåret som ligger framför kommer vi att läsa och studera texter ur Lukasevangeliet. Du är välkommen oavsett om du brukar läsa din Bibel eller inte. Vi börjar samlingen med en mycket enkel fika. Ingen kostnad och ingen anmälan. Läs mer