Bantad till 72940

exempelbild_fotoTL_460


 • Bibelstudium

  Publicerat 2018-08-23 av admin

  Vi samlas till bibelstudium ca en onsdag per månad. Under läsåret som ligger framför kommer vi att läsa och studera texter ur Lukasevangeliet. Du är välkommen oavsett om du brukar läsa din Bibel eller inte. Vi börjar samlingen med en mycket enkel fika. Ingen kostnad och ingen anmälan. Läs mer


 • Ekumenisk frukost

  Publicerat 2018-08-23 av admin

  Vi inbjuder till ekumenisk frukost torsdagen den 13 september kl 9.00. Samlingen börjar med en andakt. Därefter samlas vi till frukost och samtal. Alla välkomna. Läs mer


 • Glädjeskaparna

  Publicerat 2018-08-23 av admin

  Tisdagen den 16 oktober medverkar Glädjeskaparna i andakten kl 13.30. Glädjeskaparna är en kör från Göteborg som sjunger under ledning av Dorothy Bryngelsson. Läs mer


 • Serie med pastor Liselotte J Andersson

  Publicerat 2018-08-23 av admin

  Församlingen inbjuder till serie med Liselotte J Andersson, 2-7 oktober. Liselotte är pastor och författare med en människonära och själavårdande förkunnelse. Hon har under många år haft en rikstjänst i Missionskyrkan och sedan Equmeniakyrkan som innebär att hon har besökt ett stort antal kyrkor och kapell i vårt land för att tala och för att lyssna till människor i det enskilda samtalsrummet. Liselotte har varit med och startat olika tidskrifter och hon har skrivit flera [...] Läs mer


 • Gudstjänst sjukhuskyrkan

  Publicerat 2018-08-23 av admin

  Kyrkorna i regionen hjälps åt att för att det ska finnas en sjukhuskyrka på NÄL. Detta innebär att vi från Equmeniakyrkan Lilla Edet ansvarar för två gudstjänster per år i kyrkan på NÄL. Gudstjänsterna är alltid kl 16. Söndagen den 28 oktober ansvarar vår pastor för gudstjänsten. Läs mer