Världsböndagen 2020

Världsböndagen firades i år i Salemkyrkan Mo på fredagskvällen. Detta år har ett program utarbetats av kvinnor i Zimbabwe med rubriken ”Stig upp, ta din bädd och gå!” Världsböndagen firas överallt runt om i vår värld. Lena Lindgren berättade och visade bilder om landet Zimbabwe som har 80 % kristna. Gun Molander-Lindahl, Birgitta Lundberg och Gull-Britt Sigvardsson läste de texter och böner som finns i programmet. Detta blandades med föreslagna sånger. Cecilia Strömberg spelade till sångerna och sjöng även 2 solosånger. Furaha Wengamulay, Rundvik

som själv har sitt ursprung i Kongo och Uganda talade över bibeltexten som gett inspiration till temat, den lame mannen vid Betesda-dammen. Hennes engelska budskap tolkades av Fathima Andersson. Kollekttal hölls av Malin Sehler varefter en kollekt upptogs till Världsböndagen. Övriga medverkande var Emelie Birgersson, Cathrine Eriksson och Christine Hörnlund. Efter samlingen delades fikagemenskapen med smörgås, frukt och kaka.