Församlingen

Församlingen inbjuder som medlem var och en som vill bekänna Jesus Kristus som Herre och Frälsare. För den kristna kyrkan är dopet och tron historiskt och ekumeniskt
vägen in i församlingen. Dopet är Guds gåva, som församlingen erbjuder. Den personliga bekännelsen till Kristus är människans svar på Guds inbjudan.

Den som vill bli medlem i församlingen samtalar om tro, dop och församlingsgemenskap med församlingsföreståndaren, som för in namnet i församlingsboken och meddelar
församlingen. Ny medlem hälsas i regel välkommen i församlingen i samband med gudstjänst.

Om du vill bli medlem eller om du har andra frågor.
Ta då kontakt med ordförande Eiron Flogér 0930-711 41.