Hyra missionskyrkan?

Behöver du hyra kyrkan?

Kontakta ordförande Eiron Flogér 0930-711 41
eller vaktmästare Iris Klasson 070-321 68 97 så
får du mer information om pris och villkor.