Styrelsen

Styrelsen består av:

Eiron Flogér, Cecilia Strömberg,

Torgny Klasson, Gerd Jacobsson och Bert Lundström