Om oss

Hörnsjö missionsförsamling har idag 11 medlemmar. Församlingen som saknar pastor bedriver regelbunden verksamhet främst i form av missionsaftnar varannan vecka samt gudstjänster 1-2 gånger/månad. Gästande talare och sångare medverkar vid de olika gudstjänsterna. En annan viktig del i församlingslivet är bönekvällarna som vi har varje vecka tillsammans med EFS-vännerna. Ekumeniken är god och vi deltar i varandras gudstjänster. Varje sommar anordnar vi tre ekumeniska gudstjänster, 1/månad.