Teologistuderande på besök

Söndagens eftermiddagsgudstjänst startade med kyrkfika. När alla fikat klart gick vi in i stora salen och samlade runt de hopställda borden. Cecilia Strömberg var mötesledare och läste dagens psaltarpsalm till inledning. Hans Eriksson

Hans Eriksson Tumba

som läst ett år på teologiska högskolan men just nu är han i Vännäs i ett APG 29-team var dagens gäst. Cecilia ställde några frågor där han fick berätta om sig själv, varför han valt att läsa till pastor samt om utbildningen. Därefter lästes Equmeniakyrkans brev om insamlingen till pastors och diakoniutbildningen varefter kollekten samlades in till detta ändamål. Hans predikan hade temat ”den pånyttfödda kärleken, att få nytt liv i hjärtat”. Han anknöt till dagens evangelietext om kvinnan som smorde Jesus fötter med nardusbalsam i Markus 14. Vi kan ställa oss frågor som: Varför hällde hon oljan? Vem var hon? Vad hade Jesus gjort som fick henne att göra det? De hade säkert mötts tidigare eller åtminstone hade hon hört talas om Jesus. Hon gör det hon kan. Hon offrade oljan för att smörja Jesu fötter. Hon har gjort vad hon kunde. Överväldigad av Guds kärlek. Hon ville göra nånting. Vad kan vi göra för Jesus? Vi får komma till insikt att Jesus älskar mig. Vi får göra det vi kan utifrån våra gåvor. Prata tro med varandra. Läs bibeln, den kan tala till oss långt senare. Vi är försonade genom Jesus död. Gud har tvättat bort våra synder. Vi får träda fram som rena och oförfläckade. Låt försona er med Gud. Inför Gud så är vi rättfärdiga. Vi måste leva i Guds kärlek. Låt det bli vår inspiration. Hans var med i ett team på ett scoutläger. Deras uppgift var att vakta kungen som kom på besök och att hindra de som ville fotografera för det var inte tillåtet på det område som de vaktade. Kände sig stolt över sitt uppdrag. Vi får vara stolt över att Gud behöver oss och vi får vara stolta över att Gud behöver oss och vi får tjäna kungarnas kung. Vad kan vi göra, inget kravfyllt.  Efter predikan sjöngs psalmen ”Guds kärlek är som stranden och som gräset”. Därefter sjöng Hans en nyare lovsång, ”Bara du Gud” tillsammans med oss. Gudstjänsten avslutades med bön, välsignelsen och psalmen ”Öppna mig för din kärlek”.