Sommarens första ekumeniska gudstjänst

Flaggan var hissad i topp och ute blommade sommarblommorna och några fick också följa med in i några vaser. Det var dags för ekumenisk sommargudstjänst och den inleddes med psalmen ”O vad världen nu är skön”. Cecilia Strömberg var mötesledare och läste tre olika bibelord till inledning. Det var från Psaltaren 113, Romarbrevet 11 och Matteus 28. Alla var hämtade från söndagens texter på heliga trefaldighets dag. Psalmen ”I denna ljuva sommartid” sjöngs med 4 verser. Ikväll gästades vi av Kjell Tegnér med vänner och han hade med sig en vän, nämligen Åke Rosander.

Åke Rosander och Kjell Tegnér

Gud är här, då kan allt hända även om vi är få på gudstjänsten. De började med sångerna ”Prisa Gud” och ”Min gårdag är förbi”. Sedan sjöng de ”barnatro” och en översättning från norskan ”Där ej rosor vissnar ner”. De sjöng före predikan ”Jesus är hans namn”. Kjell talade om Paulus. Han skrev många brev i nya testamentet och berömmer församlingarna, men inte när han skriver till galaterna. Han fick grunda flera församlingar i Galatien. I galaterbrevet 1:6 skriver Paulus att han är förvånad över att de överger honom som har kallat er. Varför säger Paulus så? Han känner ansvar, han har ju grundat församlingen. Det är viktigare än hans egen ära och heder. Det hade börjat bra, hur skulle det se ut om alla följde 10 Guds bud. Varför är han så allvarlig? varför skäller han? I galaterbrevet 3 ställs frågan: hur lätt är det att hålla lagen. Om man är frälst är man då perfekt? Vi är rättfärdiggjorda inför Gud. Tro på Jesus Kristus, han är den enda vägen. Inga gärningar kan frälsa oss. Rövaren på korset hann vända sig till Jesus. Han blev friköpt. Di och jag ska tro på bibelordet. Anden, hjälparen har lovat att vara med oss,

Efter predikan sjöng Kjell och Åke sången ”Ömsom vin, ömsom vatten som kombinerades med ”Jag lyfter mina ögon upp till bergen”. Efter deras sista sång ”Vandringsstaven” ledde Cecilia i bön och vi bad Vår Fader tillsammans. Vi sjöng psalmen ”Grip du mig helige Ande” som sista psalm och sedan ”Välsignelsen”. Vi avslutade vår gemenskap runt fikaborden där man fick bre sina egna mackor.