Gudstjänst

John-Olof Helmersson, sång Nina Blixt Forsström, musik Sören Oscarsson Värdgrupp D Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete

Bibelstudium

De som vill träffas i kyrkan men möjlighet att delta online finns också.

Gudstjänst

Musik Silvia Östersjö Sharp, Bengt Köping Olsson Värdgrupp E,

Bibelstudium

De som vill träffas i kyrkan men möjlighet att delta online finns också.

Gudstjänst med nattvard

Ivan och Christina Czitrom, musik Ann-Sofie och Bengt Köping Olsson Värdgrupp E Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete

Bibelstudium

De som vill träffas i kyrkan men möjlighet att delta online finns också.

Gudstjänst

John-Olof Helmersson, sång Joakim Bockman, musik Lars Blankstedt Värdgrupp A