Om oss

Rambergskyrkan är…

…en församling i samfundet Equmeniakyrkan. Rambergskyrkan har funnits sedan början av 50-talet med rötter inom Svenska Missionskyrkan.

…en församling i storstadsmiljö på Hisingen i Göteborg med ca 150 medlemmar. Församlingen har äldre medlemmar, barnfamiljer och vuxna som kommit till församlingen de senaste åren.

…en församling som vill vara kyrka för sin närmiljö och en mötesplats, vilket tar sig uttryck i att olika människor söker sig till våra gudstjänster och caféverksamhet. Våra lokaler hyrs även ut till verksamheter och föreningar.  Vi finns i en expanderande del av Göteborg där vi vill öppna upp för kontakter med människor som flyttar till stadsdelen.

…en församling med engagemang för diakoni i det omgivande samhället.

…en församling med ekumenisk inriktning – vi har en aktiv samverkan med Svenska Kyrkan, Lundby församling.

…en församling med ett aktivt och växande equmenia-arbete inom scout.