Digital kyrkokonferens 21

Boka in den 19 – 26 september!

Snart är det dags för Equmeniakyrkans kyrkokonferens.

Tre gudstjänster kommer att livesändas. Årets konferens kommer vara digital och förhandlingarna kommer att ske i verktyget VoteIT. Utöver förhandlingarna kommer tre gudstjänster samt kyrkostudios att livesändas. Det kan alla se!

Vår församling har ännu inte valt några ombud. I år är det lättare än vanligt att vara det. Föredragningslistan ligger till grund för konferensens program och eftersom konferensen pågår under flera dagar kommer de olika punkterna i föredragningslistan behandlas några åt gången.

Det gör att du som ombud i lugn och ro kan sätta dig in i respektive fråga och det ges tid för diskussion och samtal.

Vill du vara ombud så hör av dig till Kerstin Svensson! Per Österberg hjälper till med det du behöver i teknikväg i god tid innan.

Gå gärna in på Equmeniakyrkan webb för mer information!