Vad menas med att Kyrkokonferensen är digital?

På grund av rådande situation kring Covid-19 beslutade kyrkostyrelsen att ställa in den planerade Kyrkokonferensen i Malmö under Kristi himmelsfärdshelgen. Istället har kyrkostyrelsen nu beslutat att genomföra årets kyrkokonferens digitalt i systemet VoteIT.

VoteIT

Konferensens öppnande, avslutande och valda delar kommer livesändas i systemet och på andra plattformar. Alla informations- övervägande- och beslutssessioner sker genom att ombud läser, ser förinspelade föredragningar, samtalar, lägger förslag och röstar i VoteIT. Allt görs hemifrån framför en egen dator. Anmälda deltagare kommer också att kunna följa alla sessioner i VoteIT.

För dig som ombud

Kyrkokonferensen kommer att pågå under längre tid än tidigare planerat, närmare bestämt 18 – 27 september. Som ombud innebär det att man kommer behöva vara uppkopplad i systemet någon eller några gånger per dag. Detta betyder inte att man behöver sitta framför datorn hela tiden, utan man loggar in vid några tidpunkter under dagen för att skriva inlägg och/eller rösta. Schemat för beslutssessioner kommer att publiceras närmare konferensen.

Anmälan – Ombud

Varje församling (oavsett antal medlemmar) har rätt att skicka 2 ombud. Har församlingen 200 medlemmar får man skicka 3 ombud. För varje 100:e medlem får församlingen skicka ett ombud till. 300 medlemmar 4 ombud, 400 medlemmar 5 ombud och så vidare.

Ombud anmäls av församlingens ordförande, eller annan behörig. Efter att anmälan kommer in kommer bekräftelse samt länk till inloggningsuppgifter till VoteIT att skickas till var och en som är anmäld.

Övriga intresserade kommer också att ha möjlighet att delta via en separat anmälan som kommer upp i senast i början av september.

Handlingar

Alla handlingar till konferensen finner du här.
I VoteIT finns även alla handlingar vid respektive punkt i föredragningslistan.

Alla punkter i föredragningslistan består av tre sessioner; informations-, övervägande- och beslutssessioner. Så fort ombuden loggar in i VoteIT är informationssessionen igång och alla handlingar, föredragningar och underlag finns att gå igenom. Övervägande- och beslutssessionerna öppnar vid olika tidpunkter, se programmet.

Program

Föredragningslistan ligger som grund för konferensens program.

Kyrkokonferensen kommer att pågå under längre tid än tidigare planerat, närmare bestämt 18 – 27 september. Som ombud innebär det att man kommer behöva vara uppkopplad i systemet någon eller några gånger per dag. Detta betyder inte att man behöver sitta framför datorn hela tiden, utan man loggar in vid några tillfällen under dagen för att skriva inlägg och/eller rösta.

Gudstjänster

I samband med årets Kyrkokonferens webbsänds två gudstjänster live med ordinations-, avskiljning- och förbönsakter. Planera in så att ni som församling tillsammans, eller du själv, kan följa dessa gudstjänster.

Söndagen den 20 september och söndagen den 27 september livesänder Equmeniakyrkan två gudstjänster i samband med kyrkokonferensen.

VoteIT – konferens online

Kyrkostyrelsen beslutat att genomföra årets kyrkokonferens digitalt i systemet VoteIT.

VoteIT är ett system för digitala konferenser utvecklat i Sverige enligt svensk föreningstradition och för att följa svenska lagar. Systemet har använts i tio år och är väl beprövat. Vår kyrkokonferens kommer vara helt textbaserad. Det innebär att alla samtal, diskussioner, yrkanden och omröstningar sker genom att ombud och deltagare med yttranderätt skriver texter på ett särskilt forum på internet.

Kontakt & Support

Under Kyrkokonferensen vill vi erbjuda dig som ombud och deltagare hjälp och support med VoteIT och övriga frågor kring konferensen.

Från och med den 18 september erbjuder vi telefonsupport på systemet VoteIT.

Har du frågor rörande Kyrkokonferensen generellt?

Handlingar och föredragningslista
Victoria Gejrot
Victoria.gejrot@equmeniakyrkan.se
08-580 031 60

Praktiska frågor om kyrkokonferensen
Rebecka Hellqvist
Rebecka.hellqvist@equmeniakyrkan.se
08-580 031 76

Har du frågor om hur du registrerar ombud?

Rebecka Hellqvist
Rebecka.hellqvist@equmeniakyrkan.se
08-580 031 76