19 – 26 september 2021

Kyrkokonferens

Välkommen till årets kyrkokonferens!

19 – 26 september

digital kyrkokonferens 21 logga

Årets konferens kommer vara digital och förhandlingarna kommer att ske i verktyget VoteIT. Utöver förhandlingarna kommer tre gudstjänster samt kyrkostudios att livesändas.

Föredragningslistan ligger till grund för konferensens program och eftersom konferensen pågår under flera dagar kommer de olika punkterna i föredragningslistan behandlas några åt gången. Det gör att du som ombud i lugn och ro kan sätta dig in i respektive fråga och det ges tid för diskussion och samtal. På den här sidan samt i VoteIT kommer du att hitta programmet för vad som händer på respektive dag.

Forum under konferensen

Forumen är till för dig som har lust att bolla frågor muntligt, som ett komplement eller en förberedelse till de skriftliga förhandlingarna i VoteIT.

Gudstjänster

Kyrkokonferensen är också ett viktigt tillfälle för oss att mötas till gudstjänst. I samband med årets kyrkokonferensen webbsänds tre gudstjänster live med ordinations-, avskiljning- och förbönsakter samt en internationell gudstjänst.

Program

Utöver gudstjänster och förhandlingar kommer det finnas ett livesänt program att ta del av.

Handlingar

Föredragningslistan ligger till grund för konferensen. Under handlingar samlar vi föredragningslista, motioner, kyrkostyrelsens yttrande och så vidare.