kyrkokonferensen 2021
digital kyrkokonferens 21 logga

Vi ser fram emot årets kyrkokonferens.

Årets konferens kommer vara digital och förhandlingarna kommer att ske i verktyget VoteIT.

Planeringen är i full gång och mer information kommer här snart.