Equmeniakyrkans kyrkokonferens är avslutad

Nu finns en beslutssammanfattning tillgänglig. Den är inte justerad. Det mer fullständiga protokollet kommer upp här senare.

VoteIT

Hela kyrkokonferensen kommer genomföras i VoteIT som är ett system som använts för digitala konferenser i över tio år. Alla informations- övervägande- och beslutssessioner sker textbaserat och du som ombud läser, ser förinspelade föredragningar, samtalar, lägger förslag och röstar i VoteIT. Allt görs hemifrån framför din egen dator, surfplatta eller smartphone.

Konferensens öppnande, avslutande, gudstjänster och sammanfattningar kommer att livesändas och kunna ses direkt i VoteIT, Youtube och på Facebook.

Alla är välkomna som deltagare och kan följa med i konferensen i VoteIT även om man inte är ombud. Denna registrering öppnar 15 september.

För dig som ombud

Den digitala kyrkokonferensen pågår under längre tid än tidigare planerat, närmare bestämt 18 – 27 september. Som ombud kommer du bara behöva logga in i systemet någon eller några gånger per dag. Du väljer själv när under dagen du loggar in för att läsa, skriva inlägg och/eller rösta.

Förutom förhandlingarna kommer det finnas en eller två livesändningar per dag samt konferensmingel via Zoom som du är med på om du själv önskar. All information hittas i VoteIT.

Anmälan – Ombud

Varje församling (oavsett antal medlemmar) har rätt att skicka 2 ombud. Har församlingen 200 medlemmar får man skicka 3 ombud. För varje 100:e medlem får församlingen skicka ett ombud till. 300 medlemmar 4 ombud, 400 medlemmar 5 ombud och så vidare.

Ombud anmäls av församlingens ordförande, eller annan behörig. Efter att anmälan kommer in kommer bekräftelse samt länk till inloggningsuppgifter till VoteIT att skickas till var och en som är anmäld.

Övriga intresserade kommer också att ha möjlighet att delta. Deltagare kan anmäla sig från 15 september.

Handlingar

Alla handlingar till konferensen finner du samlat här på sidan för handlingar. I VoteIT finns även alla handlingar vid respektive punkt i föredragningslistan.

Alla punkter i föredragningslistan består av tre sessioner; informations-, övervägande- och beslutssessioner. Så fort du som ombud loggar in i VoteIT kan du följa med i informationssessionen och alla handlingar, föredragningar och underlag finns att gå igenom. Övervägande- och beslutssessionerna öppnar vid olika tidpunkter, se programmet.

Program

Föredragningslistan ligger som grund för konferensens program.

Eftersom konferensen pågår under flera dagar kommer de olika punkterna i föredragningslistan behandlas några åt gången. Det gör att du som ombud i lugn och ro kan sätta dig in i respektive fråga och det ges tid för diskussion och samtal. På sidan för program, samt i VoteIT hittar du ett detaljerat program för vad som händer på respektive dag.

En kyrkokonferens är ju mer än förhandlingar. Under konferensen kommer det finnas en till två livesändningar per dag samt konferensmingel via Zoom som du är med på om du själv önskar.

Du hittar programmet när du loggat in på VoteIT samt på sidan program.

Gudstjänster

I samband med årets kyrkokonferens webbsänds två gudstjänster live med ordinations-, avskiljning- och förbönsakter. Planera in 20 september samt 27 september så att ni som församling tillsammans, eller du själv, kan följa dessa gudstjänster. Du hittar länk till livesändningarna på gudstjänst-sidan.

Kontakt & Support

Kyrkokonferensens support är nu stängd och om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via våra vanliga kanaler.


Har du frågor rörande kyrkokonferensen generellt?

Handlingar och föredragningslista
Victoria Gejrot
Victoria.gejrot@equmeniakyrkan.se
08-580 031 60

Praktiska frågor om kyrkokonferensen
Rebecka Hellqvist
Rebecka.hellqvist@equmeniakyrkan.se
08-580 031 76

Har du frågor om hur du registrerar ombud?

Rebecka Hellqvist
Rebecka.hellqvist@equmeniakyrkan.se
08-580 031 76