Glad Promenad tisdag 2021-12-07 kl 11:00

Vi träffas vid hembygdsmuseet i Ucklum kl. 11.00.
Vi samåker en liten bit in mot Tönneröd och parkerar på gården hos Per-Olof. Så vandrar vi vägslingan runt Tönneröd, ca 2,2 km. I nuläget lättgådd, sandad snöbelagd vinterväg. Vid återkomst kan vi fika medhavd matsäck under tak i foderboden (det ligger höbalar där) på gården. Stolar finns.

/ Väl mött Ingegerd