Kullings-Skövde Kyrka

Ekumenisk gudstjänst i Kullings-Skövde kyrka

Denna söndagen firar vi ekumenisk gudstjänst i Kullings-Skövde kyrka. Max 50 personer släpps in pga restriktioner så kom i god tid! Tema: Förlorad och återfunnen Predikan av Emma Luiga som

Ekumenisk Gudstjänst i Equmeniakyrkan Vårgårda

Denna söndagen firar vi ekumenisk gudstjänst i Equmeniakyrkan Vårgårda. Max 50 personer släpps in pga. restriktioner så kom i god tid! Johannes Döparens dag Tema: ”Den högstes profet” Predikan av

Ekumenisk Gudstjänst i Pingstkyrkan, Vårgårda

Denna söndagen firar vi ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan Vårgårda. Max 50 personer släpps in pga. restriktioner så kom i god tid! Tema: ”Sänd mig” Predikan av John Eidering Sång och

Gudstjänst

Nu har vi glädjen att hälsa 50 personer välkomna till kyrkan för att fira gudstjänst på plats, men du kan också delta i gudstjänsten  online via equmeniakyrkan.se/vargarda/online. De första 50 personerna

Gudstjänst

Nu har vi glädjen att hälsa 50 personer välkomna till kyrkan för att fira gudstjänst på plats, men du kan också delta i gudstjänsten  online via equmeniakyrkan.se/vargarda/online. De första 50 personerna

Gudstjänst

Nu har vi glädjen att hälsa 50 personer välkomna till kyrkan för att fira gudstjänst på plats, men du kan också delta i gudstjänsten  online via equmeniakyrkan.se/vargarda/online. De första 50 personerna