Gudstjänster

Gudstjänst firas som regel varje söndag kl. 10.30

Gudstjänsten är församlingens centrum, en mötesplats och en kraftkälla. Bön, lovsång, bibelläsning och predikan och ibland nattvard är något av det som ingår. Predikar gör oftast församlingens pastor och för sång och musik svarar för det mesta församlingens egna förmågor. Söndagsskolan deltar i gudstjänstens inledning innan de går till sin egen undervisning.

Några gånger under året har vi även möten under lördagskvällar, oftast med ett speciellt tema eller inriktning.

Under sommaren hålls ekumeniska gudstjänster tillsammans med Svenska kyrkan och Betaniaförsamlingen.

Se mer information om de olika gudstjänsterna under fliken ”kalender”.