Värsås SMU – en del av equmenia

I Värsås SMU samlas barn och ungdomar i alla åldrar för ett brett spektrum av aktiviteter

Allt från sång, musik och dans till idrott och scout står på schemat.

Vårt motto är ”Jesus Kristus är Herre”. Varje medlem i SMU får själv ta ställning till SMU:s bekännelse och kristen tro. På så sätt kan alla vara med på de olika SMU-aktiviteterna.

Läger är en viktig del i SMU:s arbete och i stort sett varje aktivitet erbjuds möjligheter till detta. Här finns barnkörläger, scoutläger, vinterläger och sommarläger för tonåringar.

Läs mer om våra grupper under respektive flik.

Blir du skadad i vår verksamhet har Värsås SMU en försäkring som täcker alla betalande medlemmar. Mera info får du av din ledare eller på Equmenias hemsida. Länk skadeanmälan finns här nedanför.

Skadeanmälan