Värsås SMU – en del av equmenia

I Värsås SMU samlas barn och ungdomar i alla åldrar för ett brett spektrum av aktiviteter

Allt från sång, musik och dans till idrott och scout står på schemat.

Vårt motto är ”Jesus Kristus är Herre”. Varje medlem i SMU får själv ta ställning till SMU:s bekännelse och kristen tro. På så sätt kan alla vara med på de olika SMU-aktiviteterna.

Läger är en viktig del i SMU:s arbete och i stort sett varje aktivitet erbjuds möjligheter till detta. Här finns barnkörläger, scoutläger, vinterläger och sommarläger för tonåringar.

Läs mer om våra grupper under respektive flik.

Blir du skadad i vår verksamhet har Värsås SMU en försäkring som täcker alla betalande medlemmar. Mera info får du av din ledare eller på Equmenias hemsida. Länk skadeanmälan finns här nedanför.

Säsongstart ht 2022 eller klicka här

Skadeanmälan