Konfirmation

Om underlag finns inbjuder församlingen till konfirmationsläsning för ungdomar i åk 8

Information om detta ges på hemsidan under denna flik