Media

Under ”coronatiden” sänder vi våra gudstjänster live på Youtube

Här finns en länk till Youtube: Gudstjänster Värsås

eller kan du öppna Youtube och söka på Värsås Missionskyrka.

Värsås Missionsförsamling sänder program i Radio Skövde

Här finns en länk till närradion, Radio Skövde