Psaltaren i ord och ton

Else Hörnsten-Flogér inledde kvällens missionsafton med några verser från Psaltaren 95. Kvällens gäster var André Jakobsson regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan region Nord samt hans fru Anna.

André har tonsatt många psaltarpsalmer och den första psalmen som Anna sjöng var Psalm 63; Gud min Gud, dig söker jag. André berättade om hans liv. Arbetade först som ungdomsledare i pingstkyrkan Umeå i några år. Därefter var han med på en jazz-mässa som EFS anordnade i samband med jazzfestivalen i Umeå. TV gjorde ett program från denna jazzfestival och han fick vara med i programmet i 3 minuter när de spelade in från deras jazzmässa. När bibelöversättningen Bibel2000 kom så började André tonsätta psalmer i Psaltaren. I Psaltaren finns många lovsånger men också klagan, en stark tro och ödmjukhet inför Gud. Anna fortsatte att sjunga psalm 123 där det talas om att hoppas på Guds nåd. I Psaltaren 70 ber psalmisten; Gud befria mig Herre, skynda till min hjälp. Anna sjöng därefter Bengt Johanssons tonsättning; Upphöjd vare du min Gud, o Gud kom till min räddning. I Psaltaren 13 är psalmisten i djup ångest. ”Hur länge ska du glömma mig Herre. De sista verserna i Psaltaren 44:24-27 börjar med orden; Vakna varför sover du Herre? André läste Psaltaren 88, ”Jag ropar till dig Herre…”. Psaltaren talar också om längtan. I psalm 42 står det om hjorten som längtar till bäckens vatten. Anna fortsatte med psaltaren 139. Hela psalmen blev tonsatt i samma sång eftersom den var svår att dela på. ”Herre du rannsakar mig”. Att vända andra kinden till. Vi får komma till Gud och dela vår ilska mot någon med Gud. Psaltaren 56 talar om att när jag är rädd får jag förtrösta på Gud. André sjöng hans tonsättning av psalm 56. Man behöver inte vara frommare än vi är. Anna och André avslutade med Psaltaren 103. Barmhärtig och nådig är Herren. Mötet avslutades med bön och psalmen 336, ”Jag vill ge dig o Herre min lovsång”. Kvällens inbjudare Eiron Flogér, Bert Lundström och Torgny Klasson hade dukat upp fikabordet och vi delade fikagemenskapen med varandra.