Sånger och tal om himlen

Psalmen ”Låt mig få höra om Jesus fick inleda tisdagskvällen i missionskyrkan. Cecilia Strömberg läste Psaltaren 139 till inledning där bibelversen ”Du omsluter mig på alla sidor” poängterades. Lasse Svensson, Alingsås

var kvällens gäst. i denna Corona-tid har vi en längtan av att få mötas tillsammans. En översättning av sången ”Oh when the saints” sjöngs och den svenska texten lyder ”De tågar in, Guds trogna helgon tågar in” Himlens änglar sjunger välkommen hit, välkommen hem. Ingen har företräde, Gud öppnar vägen och ger nåd. Det talar psalmen ”Pärleporten” om i vers 1 och 3. Sången ”Nu ser jag himlen” skrevs 1975 och har sjungits i många sångarskaror. Vi har nyss firat allhelgona och fullmånen lyste upp så fint. Lönnlöven ger en påminnelse om förgängelsen.

Lönnlövet kan liknas vid en hand. Vad är himlen punktades upp i fem punkter.

  1. Himlen är en verklighet. Himlen är en annan värld.
  2. Himlen är mer än vad vi anar, Astrid Lindgren skriver i boken ”Kalle Blomqvist och Rasmus” ”Tänk att det ska vara så vackert i himlen när det är så fint på avigsidan”. Det kan vi också sjunga i sommarpsalmen femte vers. ”Ack är det redan nu så skönt…” 200:5. Lasse läste en dikt av Britt G Hallqvist; ”Frågor till en Västgötapräst”.
  3. Himlen är Faderns hus och vårt hem. Jesus lär oss att be ”Fader vår”. Kören ”Du är på tronen” sjöngs. I Jesus avskedstal säger han: Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Dan Andersson skrev sången ”Jag skall gå under tysta skyar”. Himlen är vårt hemland. Göte Strandsjös kanske mest kända sång är ”Som när ett barn kommer hem om kvällen”. Sedan sjöngs sången ”Mitt hem är där på den andra stranden”.
  4. I himlen är glädje och sång. Filipperbrevet kallas för glädjens brev. Gläd er i Herren alltid. ”De ska gå till den heliga staden” Gud ska torka alla tårar.
  5. Se Jesus härlighet. I himlen räknas inte år. i Johannes evangelium 17:24 ber Jesus att vi ska få se hans härlighet. Se vilken kärlek han bevisat att vi får kalla Guds barn. Vi ska bli honom lika. Det blir något nytt av det frö som såtts. Det finns ett hopp i Corona-tider. Efter predikan blev det en stund av bön och mötet avslutades med sången ”Som när ett barn” samt Välsignelsen. Ett enkelt fika där gemenskapen delades med lämpliga avstånd.