Ekumenisk korsvandring i Nordmaling

I år blev det en annorlunda korsvandring med några representanter från de olika församlingarna. Den startade vid pingstkyrkan i Nordmaling. Gun Molander-Lindahl läste från Jesaja 53:1-12. Vandringen började med korset till nästa station/uppehåll.

Nästa uppehåll läste Bosse Ekman från Markus 14:53-72. Vi sjöng psalmen ”Han gick in i din kamp på jorden”.

Nästa stopp blev vid Coop. Där läste May-Brith Saxin från Markus 15:1-20. Psalmen Jesus för världen sjöngs.

Framme vi kyrkan restes korset och Elisabet Jonsson läste från Markus 15:21-41. Vi sjöng den gamla psalmen ”O huvud blodigt sårad”. Cecilia Strömberg läste till slut från Markus 15:42-47. Stunden avslutades med en bönestund och vi sjöng Välsignelsen.