Gökottan fick flytta in

Årets gökotta blev flyttad till missionskyrkan Vännäs.

Väderprognoserna utlovade regn under lördag em, natten och söndag morgon. Tiden blev också framflyttad till klockan 11.00. Det var också planerat livesändning men tekniken strulade. Cecilia Strömberg inledde med sången ”Till din blomstrande äng”. Pastor Johan Wikström läste som inledningsord en av dagens bibeltexter om den borttappade pärlan. Berättelsen om det borttappade fåret, den borttappade pärlan och den förlorade sonen har en gemensam poäng, att de blir återfunna. Gudstjänstbesökarna sjöng sångerna ”Som när ett barn kommer hem om kvällen” och ”En vänlig grönskas rika dräkt”.

Johan predikade om det borttappade fåret. Han drog jämförelsen med den kurragömmalek som lektes på lördagskvällen på Pengsjögården på avskedsfesten för familjerna Daniel Strömner och Stina Hägglund. Den yngste i familjen Strömner yppade var de var och de blev lätt hittade. Poängen i texten är att vi inte behöver leta Gud. Han letar rätt på oss och kallar oss att komma till honom. Är vi de nittionio fåren eller det hundrade fåret. Vi har en bild av det borttappade fåret från söndagsskolan när det står längst ute på klippan. Han berättade också om kossorna som är ute och söker sig till det gröna goda gräset. Herden/Bonden letar reda på djuren där de är. Jesus letar reda på oss där vi är. Cecilia sjöng två sånger efter predikan, ”I din öppna famn” och ”Gud har omsorg om dig” Det gavs tillfälle till en bönestund med framlagda böneämnen och Johan delade ”Välsignelsen”. Gudstjänsten avslutades med sommarpsalmen ”O vad jorden nu är skön”.