Bönedag för män med kvällsmöte för alla

Ulrik Jönsson som var pastor hos oss mellan åren 1986-1988 bad vår församling att få ha en bönedag för män i Norrland och tyckte då att våran kyrka var lämplig. Givetvis tackade vi ja. Ulrik som är bosatt i Sävsjö och Marcus Bloom, Sävsjö höll i dagen som bestod av bön och fasta, lovsång och bibelläsning. Innan kvällsmötet serverades en grönkålssoppa och skinkpaj.

Ulrik Jönsson

Cecilia Strömberg inledde kvällens möte med psalmen ”Låt mig få höra om Jesus” samt bibeltexter från Psaltaren 103 och 145. Cecilia och Helen Hörnlund sjöng sångerna ”På dig min Gud förtröstar jag” och ”Det händer alltid något när du beder”. En sång som vi i Hörnsjö sjungit på våra bönesamlingar i ca 15 -16 år. Ulrik Jönsson talade om att ha en förväntan på Gud. Han läste från Psaltaren 40 och poängterade att Gud drar oss upp, Han ställer våra fötter på en klippa, Han gjorde mina steg fasta, Han lade en ny sång i vår mun, en lovsång. Sedan intervjuade han Marcus om hans arbete med ”Good news to all people”. Marcus tillsammans med sin fru Hanna bedriver ett projekt i Nepal för att sprida evangeliet. I Pakistan finns 600 församlingar varav de understödjer 50 församlingar. Inget mirakel är större än frälsningen.

Daniel Berglund

Daniel Berglund som är pastor i Brokyrkan Sundsvall ledde lovsång. Därefter talade Marcus Bloom. En frälsare – Jesus är en klippa som aldrig ska lämna dig i förbund med Gud. Ett förbund går inte sönder. Gud vill tända en andens eld i en tid av kyla. Kärleken har svalnat, Andens gåvor har tystnat. Vi är inne i ett andligt skeende. Vi får vara händer och fötter. Vi är lika kalla som världen. Vi är ljuset och saltet i den här världen. Herren vill använda dig. Vi ska se en sista väckelse innan Herren kommer. Frågan är om vi vill vara en Herrens tjänare eller om vi sitter på avbytarbänken. Jesus vill komma tillbaka till en bedjande, brinnande, botande församling. I Sakarja 6 står det: ” Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske”. Lukas 12:49 ”Jag har kommit för att tända en eld…”. Vi får vara snabba att lyda Herren när han sänder oss. Herren vill sända en brinnande församling. Uppdraget ska vara vårt fokus. Vi får ha den helige andes eld i våra hjärtan. Sverige behöver komma tillbaka till det kristna budskapet på regeringsnivå. I Uppenbarelseboken 3 berättas om församlingen i Laodikea om att de är varken kall eller varm, vi är ljumma. I Matteus ev. 25 talar om de 10 jungfrurna. 5 hade olja och 5 saknade olja. Matteus 24 handlar om Jesus återkomst. 5 kommer inte att följa med när Jesus kommer. Tidstecknen på att Jesus snart kommer tillbaka. Vi får fokusera på att ha oljan, vara redo när Jesus kommer. Nu under pandemin har många kristna tappat bönelivet, att de har somnat. Därför behöver vi andens eld. Känner du Jesus, den helige Anden? Han vill vara din personlige hjälpare. Låt oss öppna upp för den helige Ande.

Marcus Bloom

Efter predikan inbjöds till förbön. Daniel spelade några lovsånger. Marcus erbjöd sin och Hanna Blooms bok till de som ville ha samt deras tidning. Mötet avslutade med smörgås med äppelkaka.