Ekumeniskt bibelstudium på Byahuset

Coronasäker möblering

Ekumeniska böneveckan i Nordmaling startade upp på tisdagskvällen vecka 3 med bibelstudium i Levar EFS med Elisabet Jonsson och här hos oss i Hörnsjö. Nu när Corona-pandemin åter ökat möblerade vi på ett säkert sätt för att alla skulle kunna känna sig trygga. Kvällens medverkande var Kenneth Mattebo pastor i Pingstkyrkan och Veronica Andersson, ny komminister i Nordmalings församling. Samlingen startades med psalmen ”Omkring ditt ord o Jesus”.

Temat för veckan är ”En stjärna i Öster, vi kommer för att tillbe”.

Kenneth Mattebo

Jesus Kristus är närvarande, han förvandlar allt i från grunden. Det var en profetia att I Betlehem skulle en Frälsare födas. En grupp stjärntydare, skulle kunnat vara från Makedonien hade med sig tre gåvor. Vi vet inte hur många de var. De kom för att hylla honom. De hade sett en stjärna på himlen. De hamnar i Jerusalem där kungen bor. De har kommit för att tillbe Jesusbarnet. De fick sedan fara vidare till Betlehem. De fick ett budskap att ej fara via Jerusalem på hemvägen. Kungen blev nervös för han ville vara kung. Så han beslutade att döda alla gossebarn under 2 år. Ett ramaskri lät. I Psaltaren2:1-10 lästes. Varför är hednafolken i uppror? Hednafolken är de som är icke-judar. Kan vara du och jag. Den Smordes uppdrag. Var det därför kungen blev orolig. Han som skulle komma hade makt över allt. Herodes blev galen och ursinnig. Jag ska döda…. Hur kunde Gud välja att han skulle komma som ett barn. Gud skyddade Jesus så att han fick överleva. Gud hade bestämt. Gud kan bli arg över ondskan som finns. Onda makter vill förstöra. Gud kommer att förinta när han kommer tillbaka. Alla kommer att bli tvungen att erkänna. Fram till dess har vi ett val att bestämma sig. Gud kommer att fråga vilken makt vi hade. Alla har en uppgift i Guds rike, bibelläsning, bön osv.

Efter Kenneths pass sjöng vi psalmen ”Se jag vill bära ditt budskap Herre”.

Veronica Andersson

Veronica delade ut lappar med bibelord som lästes under hennes pass. Nehemja talar om att låta Guds ord råda i våra liv i hans hand. Paulus var en förföljare av kristna. Han blev sedan omvänd. Han var en hedningarnas apostel. Kristna budskapets utbredande. Paulus var nitisk före han blev kristen men också sedan efter han mött Jesus. Det var mycket strul i församlingarna som Paulus fick gå till rätta med. 2 Tess:2:13-3:5. Romerskt styre, Paulus och Silas hade grundat en församling. De anklagas för att vara upprorsmän. Paulus skriver ett brev till tessalonikerna och sedan ett till, Det finns lidande i församlingen. De hade missförstått frågan om Kristi återkomst. En del hävdade att Herrens dag hade kommit, ett felaktigt leverne. Det var olika samhällsklasser, en del tyckte de skulle sluta arbeta och ta ansvar. Första pusselbiten med bibelordet 1 Tess 5:23 om att vara helig, vara avskild för Gud. 1 Kor 1:2, 1 Tess 4:1-8 De följer vissa krav. Vi får tänka på hur vi använder vår kropp och inte utnyttja andras kropp. 2 Tess 3:6, 2 Tess 3:11-13 Kärleken, ett sätt att vara mot varandra Ef 6:18-19 Vi får be för varandra. Rom 10:17 Guds ord måste bli känt. 2 Tess 1:3-10 Spännande att läsa. Vi glömmer bort, predikar inte så ofta om detta. Paulus begär att vi ska skyddas mot den onde. Det goda kommer ifrån Gud. Joh 17:14-23 Jesus ber att vi ska bevaras i tron. 2 Tess:4-15 Svårt för oss att inte tillrättavisa. 2 Tess 1:3-4 trots trubbel och fel finns en grund, uthållighet och visat kärlek till varandra. Allt ska förgås men inte kärleken till varandra. Allt ska förgås men inte kärleken. Ett bevis på att vara människa och tro på Jesus. Herodes blev oroad, Jesus gör anspråk på att vi ska kunna lära känna Gud. Annars hade vi inte förstått honom. Ingen annan religion där Gud kommer oss till mötes. Han tar all vår synd och skuld. Vi får komma som vi är. Erkänna Jesus som Herre. Då är vi frikända. Vi förstår mer när man umgås med Jesus. Det handlar om korset, att sätta Jesus i centrum.

Kjell Ståhl

Efter Veronicas pass avslutade hennes man Kjell Ståhl med sången ”Jesus kom var mitt centrum”. Samlingen avslutades med bön. Det fanns möjlighet att lämna en gåva till NKR – Nordmalings Kristna Råd. Gemenskapen fortsatte med ett enkelt fika.

Pusslet med bibelorden.