Barn som leker

Barn och unga

Test test TEST

Församlingens ungdomsarbete sker genom en gemensam Equmeniaförening med Equmeniakyrkorna i Långared och Vänga. Den lokala ungdomsgruppen deltar också regelbunden i större regionala arrangemang som t, ex ungdomsmöten och läger.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.