Gudstjänster

Varje söndag kl. 10 samlas vi till gudstjänst i kyrksalen. Vi tillber Gud i sång och bön och tar emot uppmuntran genom bibelläsning, predikan och solosånger. Ungefär en gång i månaden firar vi nattvard.

Ibland har vi ”Gudstjänst för liten och stor”. Då fokuserar vi lite extra på barnen men hoppas att alla, oavsett ålder, ska få med sig något. Alla är välkomna till våra gudstjänster!