Information till Rambergskyrkans besökare med anledning av Coronaviruset

Observera

Denna text publicerades första gången den 19 mars, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Equmeniakyrkan nationellt har sedan några veckor en extrainsatt krisgrupp med anledning av Coronaviruset. Det finns ingen allmän uppmaning till församlingarna att ställa in gudstjänster och samlingar, utan varje församling beslutar efter sina förhållanden. Rambergskyrkan tar löpande del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan nationellt. I Rambergskyrkan har församlingsstyrelsen beslutat att kommunicera ut följande:

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i Rambergskyrkan tills vidare.

Vi vill särskilt uppmana er som är över 70 år att stanna hemma. En del kyrkor, t ex Betlehemskyrkan  i Göteborg, sänder gudstjänster på webben och det finns ju även radio- och TV-gudstjänster man kan se och lyssna på.

Följande gäller gudstjänster och andra samlingar:

Vi fortsätter fira gudstjänst, men serverar inget kyrkfika. Vid nattvardsgudstjänster kommer särskild ordning att gälla och instruktion ges vid tillfället.

  • Öppen Förskola har öppet som vanligt.
  • Scout fortsätter med sin verksamhet.
  • Café Rambergskyrkan är inställt.
  • Dagledigträffarna/RPG är inställt.
  • Frukostmötet 28 mars är inställt.

Om situationen förvärras ytterligare och Folkhälsomyndigheten ger nya direktiv kommer vi att följa dessa och ge information fortlöpande om vad som gäller.

VAD KAN JAG SJÄLV GÖRA FÖR ATT UNDVIKA SMITTA?

  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra!
  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika nära kroppskontakt med andra människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Använd också gärna handsprit.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

/Styrelsen och församlingsföreståndaren för Rambergskyrkans församling