Inställt i Rambergskyrkan

Café Rambergskyrkan torsdagar och lördagar, Dagledigträffarna/RPG och  Språkcaféet är inställda.

Scout har möten utomhus.
För övriga samlingar och gudstjänster – se ”Kalender”.