Hösten i Rambergskyrkan

På vilka sätt coronaviruset kommer påver­ka möjligheten till olika samlingar i kyrkan går inte riktigt att veta. Det gör att vi pla­nerar en liten bit i taget för de olika sam­lingar vi ser är möjliga utifrån rådande direktiv. Vi håller oss fortlöpande uppda­terade och följer rekommendationer och direktiv från Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan. Förändringar kan ske med kort varsel så håll utkik här på församlingens hemsida efter aktuell information.