Bön

Observera

Denna text publicerades första gången den 11 december, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Gud vi ber om ett nyfödelsens under mitt i den mörkaste tid.
Vi ber om hopp och tillit till ljusets seger när mörkret tycks triumfera.
Vi ber om mod att pröva fredens vägar med det gemensamma bästa för ögonen.
Vi ber om hjälp att tro på den vapenlösa kärlekens seger, när frihet och rättvisa råder.
Vi ber om öppna sinnen för julens under – att du möter i ett nyfött människobarn, som i sin
utlämnande maktlöshet är Fredsfursten och hoppets tecken i den värld du älskar.
Gud gör oss till ambassadörer för julens rike i tro, hopp och kärlek. (KG Hammar)