Gudstjänster och Öppen kyrka

Längtan är stor att möta varandra, också att mötas för att fira gudstjänst. Enligt Folkhälsomyndighetens direktiv är det möjligt att samla åtta deltagare samt medverkande för gudstjänst. Den möjligheten vill vi ta vara på. Därför bjuder vi nu in till gudstjänst några söndagar. För att vi ska kunna följa direktiven om antal personer i gudstjänsten behöver du föranmäla ditt deltagande.
Anmäl dig samma vecka, senast fredag, genom att ringa eller skicka sms till Lisbeth Fhager, telefon 0761 33 23 13.


De söndagar då vi inte har gudstjänst har vi Öppen kyrka för egen andakt, samt kaffe i församlingssalen. Till detta behövs ingen anmälan.