I kyrkoåret är vi nu inne i fastan

Orden från psalm 369 i Psalmer & Sånger kan få följa oss in i
fasteperioden.

 1. Han gick in i din kamp på jorden. Gud tog plats i din egen gestalt.
  Han kände din puls. Han blev trött liksom du – och han älskade dig över allt.
 2. Han gick in i din sorg och längtan. Gud tog plats i din egen gestalt.
  Han grät med din gråt. Han blev ledsen som du – och han älskade dig över allt.
 3. Han gick in i din nöd och smärta. Gud tog plats i din egen gestalt.
  Han bar på ditt kors. Han var plågad som du – och han älskade dig över allt.
 4. Han gick in med sitt liv på jorden. Gud tog plats i din egen gestalt.
  Hans seger blev din. Han var frestad som du – och han älskade dig över allt.