Dubblerade gudstjänster

Under två söndagar i maj, 9 och 23 maj, planerar vi att dubblera gudstjänsten.
Den första kl. 11.00–11.45 och den andra kl. 12.00–12.45.
Kyrkfika efter varje gudstjänst.

Ange vid anmälan vilket klockslag du vill komma. Anmäl dig samma vecka, senast fredag.
Ring eller skicka sms till Lisbeth Fhager, tel. 0761 33 23 13.