Bön

Gud,
låt vår och försommar,
låt grönska och blommor,
låt fågelsång och fjärilsflykt
tala om dig
och om rikedomen i ditt väsen.
Låt din Ande röra våra hjärtan
så att vi hör ditt tilltal,
ser dig i varje människa
och finner vårt mål i dig.

(ur Bönboken tradition och liv)