Församlingens årsmöte 2022

Årsmötet är den 5 mars kl. 13 i Rambergskyrkan. Handlingar kommer att finnas tillgängliga i kyrkan senast två veckor innan.