INSIDAN okt-dec 2022

När detta skrivs har varken vår församlingsdag den 10 september eller valdagen den 11 september varit. Båda dagarna präglas av funderingar om kommande val av väg framåt, val av inriktning och val av målsättning, människosyn och – kanske till och med – val av teologi!

Söndagen den 28 augusti var temat ”Tro och Liv” för söndagens texter, vilket handlade om skillnaderna, i de judiska sammanhangen, mellan hur livet i allmänhet såg ut och hur den praktiska tron formats. Visionen om trons inverkan på livet i allmänhet suddades ut och blev en praktik, som var befriad från trons konsekvenser – kalla det skenheligt, falskt eller politiskt korrekt – det hängde inte ihop!

När vi diskuterar församlingens framtid kommer frågan om ”Tro och Liv” att bli aktuell och viktig för oss. Vi kommer ju att få fundera på vad framtidens församling ska få för stabilitet, få för inriktning, få för ekonomi, få för personella insatser – utifrån frågan, om ”Tro och Liv” hänger ihop.


Hur kan våra egna behov av församling formas? Hur kan egen längtan delas med fler? Är mina ”tro- och livsfrågor” möjliga att dela med andra, och i så fall hur? Hur ser min teologi – ”gudstolkning” – ut? Är den reflekterad och formad i min tro, eller inlärd – så här ska man tro i kyrkan?

Till skillnad från valet till politiken, där vi kan lämna till ”dom” att fixa, så tror jag att framtidens församling måste formas av oss – vi som vill vara en del av Rambergskyrkans församling!


Göran Bjerhem