INSIDAN dec 2022 – mar 2023

DIN NÄSTA – Räddningsmissionens (RM) tidning trillar med jämna mellanrum ner i min brevlåda. Nummer 4 för 2022 kom i november månad och innehöll som vanligt mycket tänkvärt att läsa och begrunda.

Emil Mattson, direktor, skriver om RM:s vara eller inte vara.
Är vårt mål att inte finnas?

RM fyllde tidigare i höst 70 år och då blev det naturligtvis ett samtal om RM:s berättigande. Slutsats:
Synd att vi behövs men bra att vi finns.

Ja, så är det. Vårt samhälle skapar alltfler människor i utanförskap och svårigheter av olika slag. Socialt och ekonomiskt, inte minst. Ja, RM behövs i allra högsta grad.

När jag läser vidare, fylls jag av tacksamhet över hur jag har det.
Ett hem, en säng, mat varje dag, vänner, meningsfulla uppgifter, en gudstro… Så mycket att vara tacksam för. Och dela med mig av ekonomiskt och genom engagemang.

Söndagen den 26 februari får vi besök i gudstjänsten av Johannes Nelson, som jobbar i gatukyrkan inom RM.

Välkommen då och till övriga gudstjänster i Rambergskyrkan!

/Ulla Brattö